Pierwszy przekrój społeczeństwa Ogurowa

Tekst autorstwa Bobrzy (ID 170).

Pierwszy przekrój społeczeństwa Ogurowa przygotowany podług spisu mieszkańców z czwartego dnia III ery.

Ludność

Krainę Ogurowo Vallheru, od początku jej istnienia, zamieszkiwało 243 mieszkańców. Dusze dziesięciu osób wraz z ich imionami odeszły w zapomnienie. W ostatnich dniach zanotowano 73 mieszkańców, którzy znani są z imienia, swej rasy jak i z wybranej przez siebie profesji.

Płeć

Znaczącą większość ludności, aktywnie zajmującej się swym fachem, stanowią mężczyźni. Jest ich aż 60. Kobiet, zaledwie 11. Dwoje mieszkańców nie utożsamia się z żadną z powyższych dwóch płci. Jest to ewenementem wśród podobnych Ogurowu krain. W tak mało zróżnicowanej społeczności nie dziwi też, że wielu mężczyzn prowadzi wspólne życie zamieszkując razem domy. Nie jest to jednak powodem drwin dla nikogo, dzięki temu, że współmieszkańcy są wyjątkowo tolerancyjni i nowocześni w swych poglądach.

Rasy

Altara i Ardulith, jak również Góry Kazad Nar i Las Avantiel, są jednakim domem dla wszystkich mieszkańców bez względu na ich pochodzenie. Najczęściej spotkać można przedstawiciela Ludzi, Krasnoludów, Gnomów lub Hobbitów, których kolejno jest 15, 15, 14 i 12 w krainie. Mimo, że mniejsi w swej liczebności to jednak górujący wzrostem wśród większości, są Elfy, Jaszczuroczłecy i Półorkowie, których jest kolejno 7, 5 i 5. Największym udziałem kobiet w danej rasie mogą szczycić się Krasnoludy, wśród których 4 to kobiety. Niestety dla Jaszczuroczłeków i Półorków, nie spotka się wśród nich żadnych kobiet. W następnych pokoleniach czeka nas, zatem pojawienie się rasy Ćwierćorków i Półjaszczurów.

Profesje

Cech rzemieślniczy liczy sobie najwięcej pracujących, aż 31. Od niedawna uprawiany zawód trapera przyciągnął już w swe szeregi 10 osób. Klasy walczące liczą sobie wspólnie 20 reprezentantów. Wśród nich 9 jest wojownikami, 8 zajmuje się magią, a 3 jest barbarzyńcami. Liczebność tych ostatnich wcale nie dziwi, ponieważ Ogurowo ostatnimi laty jest miejscem niezwykle cywilizowanym. Sporą grupę stanowią złodzieje. Jest ich 12 i pozostaje mieć nadzieję, że przede wszystkim etycznie podchodzą do swojego zawodu.

Ciekawym zjawiskiem jest udział ras w klasie rzemieślniczej. Wśród 31 fachowców, aż 12 to gnomy i 11 krasnoludy. O tej sytuacji może świadczyć fakt, że rasy te częściej uważane są za niezwykle uzdolnione w rękodzielnictwie. Jednak powód może być zgoła inny. Ostatnie plotki głoszą, że bogaci możnowładcy wyzyskują rasy gnomów i krasnoludów zmuszając ich do pracy ponad ich siły. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, Ogurowo mogą czekać strajki robotnicze. Może już dziś władcy krainy powinni zastanowić się nad pozwoleniem tym uciśnionym osobom na zmianę profesji.

Co do łotrzyków, to najwięcej w ich szeregach jest Hobbitów. Czy to przez niski wzrost i filigranową budowę ciała łatwiej jest się im wcisnąć we wszelkie trudno dostępne i strzeżone miejsca czy to przez brak perspektyw wśród innych zawodów Hobbici częściej wybierają tę nieprawą drogę? Być może dodatek aktywizujący i amnestia przeszłych wybryków pomogłaby Hobbitom dołączyć do bardziej prestiżowych profesji w Ogurowie.

Jeśli chodzi o podział klas ze względu na płeć to sprawa ma się następująco. Kobiety częściej wybierają klasę rzemieślnika lub złodzieja w porównaniu z mężczyznami, ale co ciekawsze nie ma żadnej kobiety wśród magów, barbarzyńców i wojowników. Stronią one, widać, od bezsensownej jatki, rywalizacji i nic nieznaczących pojedynków.

Wyznania

Z doniesień uczonych Altary wiemy, że prawdopodobnie świat Ogurowa jest symulacją, którą stworzył bóg Thindil. Mimo tej powszechnej wiedzy, większość mieszkańców (21, spośród tego 19 rzemieślników) wyznaje wiarę w Heluvalda. Heluvald, w przeciwieństwie do Thindila, najprawdopodobniej nie istnieje. Religią nie zawraca sobie głowy 20 osób. Złodzieje zwykle modlą się do Teathe-di, magowie do Ananiela, a wojownicy do Kersertha. Pozostali bogowie panteonu Ogurowa również mają swoich nielicznych wyznawców. Co najważniejsze, kraina jest niezwykle tolerancyjna i na tle religijnym nie występują nawet najmniejsze niesnaski.

Immunitet

Królewski immunitet posiada 35 mieszkańców, natomiast 38 go nie posiada. Niemal wszyscy rzemieślnicy wystąpili o immunitet, ale jest pośród nich jeden odważny. Choć wojownicy i magowie krainy ścigają się o zdobycie tytułu bohatera, to prawdziwym bohaterstwem jest bycie rzemieślnikiem bez ochrony! Połowa traperów także wystąpiła o ochronę. Najpewniej są to podróżnicy, alpiniści i korespondenci odległych terenów Ogurowa.

Tu kończy się pierwszy przekrój społeczeństwa Ogurowa.

Autor: Even

Miłośnik (chociaż w bardziej casualowym wydaniu) RPG, fantastyki oraz science fiction. Hobbystycznie programuje, tworzy i rozwija strony internetowe, a czasami nawet pisze teksty. Zawodowo z kolei poszedł bardziej w stronę marketingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *