Dołącz do 1334 zarejestrowanych graczy! ZAREJESTRUJ SIĘ

Regulamin

§ 1 Zasady użytkowania
1.1 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie, innych regulaminach obowiązujących w grze (np. regulamin forum) oraz zaleceń administratorów gry.
1.2 Zabronione są czynności zakłócające porządek i funkcjonowanie gry, w szczególności zabrania się:
- Zamieszczania treści obraźliwych, zawierających wulgaryzmy lub naruszających prawo, a także linków do stron zewnętrznych zawierających takie treści.
- Zamieszczania treści będących reklamą innych stron internetowych bez wcześniejszej uzyskania na to zgody władcy.
- Działań na szkodę gry, zamieszczania treści powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z niektórych lokacji w grze (np. czat, forum).
- Działań powodujących utrudnienie pracy administracji, np. poprzez wysyłanie nieuzasadnionych zgłoszeń.
- Wielokrotnego wysyłania z premedytacją tych samych lub pozbawionych sensu treści (spam). Dotyczy to zarówno wypowiedzi w lokacjach takich jak np. forum, czat, komentarze (do wieści, plotek, itp.) jak i czynności powodujących generowanie takich treści w innych miejscach w grze (np. dziennik, poczta).

§ 2 Konto użytkownika
2.1 Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w grze. Korzystanie z więcej niż jednego konta przez jednego użytkownika (tzw. multikonto) może skutkować natychmiastowym zablokowaniem lub skasowaniem tych kont.
2.2 Zabronione jest logowanie się na konto innego użytkownika bez wyraźnej zgody moderatora gry (gracza z rangą księcia).
2.3 Osoby współdzielące adres IP zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu do moderatora gry (gracza z rangą księcia). W przypadkach budzących podejrzenie, że zgłoszone konta są multikontem, administracja może potraktować takie konta zgodnie z postanowieniami § 2.1.
2.4 Zabrania się rejestrowania i logowania na konto przy użyciu bramek proxy / sieci VPN.
2.5 Administracja ma prawo usunąć nieaktywne konto użytkownika.

§ 3 Wykorzystywanie błędów w grze
3.1 Zabrania się wykorzystywania błędów w grze do czerpania korzyści dla siebie lub innych użytkowników. Czerpanie korzyści z błędów jak również publikowanie sposobu ich wykorzystania, może być podstawą do zablokowania lub usunięcia konta.
3.2 Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wszystkie wykryte błędy administracji gry.
3.3 Zabrania się korzystania z jakiegokolwiek oprogramowania automatyzującego rozgrywkę.

§ 4 Nazewnictwo / avatary
4.1 Zabrania się wykorzystywania nazw postaci oraz avatarów nawiązujących bezpośrednio do osób istniejących lub które istniały w świecie realnym.
4.2 Zabrania się wykorzystywania nazewnictwa (imiona, nazwy klanów) nawiązującego bezpośrednio lub łudząco podobnego do innych graczy lub klanów.

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu stanowi podstawę do nałożenia na użytkownika kary w postaci:
- Upomnienia
- Tymczasowego lub stałego ograniczenia dostępności funkcji w grze (umieszczenie postaci użytkownika w lokacji Lochy lub zablokowanie możliwości korzystania z czatu, forum, poczty, banku)
- Usunięcia konta użytkownika

Lista graczy | Osiągnięcia | Generator imion | Generator nazw miast | Generator rzutu kością

© 2024 Vallheru based on Vallheru Engine | Regulamin | Polityka prywatności